jueves, 8 de septiembre de 2016

La Família Reial (carlina) visitarà Barcelona el 8 d’octubre / La Familia Real (carlista) visitará Barcelona el 8 de octubre

Visita reial a la Ciutat Comtal


Los Reyes de las Españas visitarán Barcelona para presentar a su hijo el Infante Don Carlos Enrique de Borbón.

 JORDI PALMER / EL NACIONAL.CAT
  08 de septiembre de 2016 
S.M. En Carles Xavier I

 

Carles Xavier de Borbó-Parma i la seva dona, Anna Maria Cecilia Gualthérie van Weezel, són considerats els reis d’Espanya per la per la branca majoritària del carlisme, que el consideren hereu legítim hereu i titular dinàstic.


Tant és així que l’Associació 16 d’abril, que defensa els interessos del carlisme i la recuperació de la memòria històrica del seus fets, noms i idees, anuncia la visita dels “Reis Carles Xavier i Anna Maria” a Barcelona per al proper 8 d’octubre, en ocasió dels “actes de presentació a les Espanyes” del tercer fill de la parella, Carles Enric de Borbó-Parma, considerat l’hereu de la corona ja que té dues germanes grans que, en aplicació de la llei sàlica, no tenen dret a heretar el tron.


Així mateix, l’entitat anuncia que la presentació de l’hereu, nascut a La Haia el 24 d’abril d’aquest 2016, es farà amb un “solemne acte religiós a la Catedral de Barcelona”, ​​després del qual tindrà lloc un “dinar amb la Família Reial”, en que està previst que Carles Xavier pronunciï un discurs.Hereu dels carlins

Carles Xavier de Borbó-Parma i Orange-Nassau és l’actual titular dinàstic del carlisme com a successor del seu pare, Carles Hug de Borbó-Parma, mort l’any 2010. Nascut el 1970 a Nimega (Països Baixos), a l’octubre de l’any 2000 es va comprometre públicament a recollir l’herència carlina.

L’any 2011, ja mort el seu pare, Carles Xavier va assumir de manera formal les reivindicacions dinàstiques familiars a la Corona de les Espanyes. Per mitjà d’un missatge als carlins, en aquella ocasió Carles Xavier va expressar el seu desig de mantenir-se “fidel als meus avantpassats” amb la intenció de “complir amb els deures i sacrificis que imposa ser avui l’abanderat dinàstic del carlisme”, fent seva l’herència de “Carles V”, és a dir, el germà de Ferran VII que va reivindicar el tron l’any 1833.

Des d’aleshores, Carles Xavier ha participat en diversos actes legitimistes i ha jurat els furs de la Rioja i Navarra com a successor de la dinastia carlina. En aquest últim acte Carles Xavier va utilitzar les llengües castellana i basca.


Defensor del federalisme davant l’independentisme

Malgrat que el carlisme s’associa amb una de les famílies que van donar suport a la rebel·lió militar del 1936, actualment s’ha allunyat del lema tradicionalista i reaccionari ‘Déu, pàtria i furs’ i actualment advoca per idees properes a l’esquerra. És en el marc d’aquest gir ideològic que Carles Xavier s’ha mostrat favorable a una via federalista per resoldre l’encaix de Catalunya a Espanya.

Traducció al Castellà:


Carlos Javier de Borbón-Parma y su mujer, Anna Maria Cecilia Gualthérie van Weezel, son considerados los reyes de España por la por la rama mayoritaria del carlismo, que lo consideran heredero legítimo y titular dinástico.
Tanto es así que la Asociación 16 de abril, que defiende los intereses del carlismo y la recuperación de la memoria histórica de sus hechos, nombres e ideas, anuncia la visita de los "Reyes Carlos Javier y Ana María" en Barcelona para el próximo 8 de octubre, en ocasión de los "actos de presentación en las Españas" del tercer hijo de la pareja, Carlos Enrique de Borbón-Parma, considerado el heredero de la corona ya que tiene dos hermanas mayores que, en aplicación de la ley sálica, no tienen derecho a heredar el trono.
Asimismo, la entidad anuncia que la presentación del heredero, nacido en La Haya el 24 de abril de este 2016, se hará con un "solemne acto religioso en la Catedral de Barcelona", tras el cual tendrá lugar un "almuerzo con la Familia Real", en que está previsto que Carlos Javier pronuncie un discurso.
Heredero de los carlistas, Carlos Javier de Borbón-Parma y Orange-Nassau es el actual titular dinástico del carlismo como sucesor de su padre, Carlos Hugo de Borbón-Parma, fallecido en 2010. Nacido en 1970 en Nimega (Países Bajos), en octubre de 2000 se comprometió públicamente a recoger la herencia carlista.


En el año 2011, ya muerto su padre, Carlos Javier asumió de manera formal las reivindicaciones dinásticas familiares a la Corona de las Españas. Por medio de un mensaje a los carlistas, en aquella ocasión Carlos Javier expresó su deseo de mantenerse "fiel a mis antepasados" con la intención de "cumplir con los deberes y sacrificios que impone ser hoy el abanderado dinástico del carlismo ", haciendo suya la herencia de" Carlos V ", es decir, el hermano de Fernando VII que reivindicó el trono en 1833.


Desde entonces, Carlos Javier ha participado en varios actos legitimistas y ha jurado los fueros de la Rioja y Navarra como sucesor de la dinastía carlista. En este último acto Carles Xavier utilizó las lenguas castellana y vasca.


Defensor del federalismo ante el independentismo
A pesar de que el carlismo se asocia con una de las familias que apoyaron la rebelión militar de 1936, actualmente se ha alejado del lema tradicionalista y reaccionario 'Dios, patria y fueros' y actualmente aboga por ideas cercanas a la izquierda. Es en el marco de este giro ideológico que Carlos Javier se ha mostrado favorable a una vía federalista para resolver el encaje de Cataluña en España.


No hay comentarios: