viernes, 27 de septiembre de 2013

KARLISMOAREN MUTURREKO ESKUINA ETA KARLISMOAREN EZKERRA


Miguel Ayuso, Estatu Espainiarreko nagusi denaren –eta kritikatzen duenaren– izenean justizia administratzen duen juez militarraren duela gutxiko hitzen aurrean:
Onartu beharra dugu gaur egungo Karlismo espainiarra zatitua diharduela. Muturreko karlista eskuindarrak, ultramontanismo integrista eta katolikoagatik ezagunak, XIX. mendean zatituriko Alderdi Integrista Katolikoari gertuago daude benetako Karlismotik baino.
Muturreko eskuin karlista Diktadura Frankista gogorarazten dizkiguten oinarri erlijioso batzuen printzipio sutsuen defentsan oinarritzen da. Ez da kontzientzia, pentsamendu eta, oro har, kultu askatasunak errespetatzen dituen katolizismoa, kontrakoa baizik: askatasun horiek guztiak suntsitzea bide du, Dotrina Katolikoaren pean jartzeko, eurentzat egiazkoa den bakarra. Planteamendu ultramontano hauek ez dute, ez orain eta ez inoiz, karlisten arteko adostasun demokratikoa lagunduko, muturreko eskuindar karlistek EZ dutelako demokrazian sinisten, ez eta Espainiako herrien pentsamendu ezberdintasunak eta erlijio forma anitzak errespetatzen dituzten sistemak ere.
Katolizismoaren iragan erreakzioan hain errotuta dagoen integrismo katoliko militante horretan, Inkisizioa eta Gurutzadak gogorarazten dizkigutenak, muturreko eskuin karlistak Hispanitatearen interpretazio praktikoa egiten du, “Espainiar Nazioaren” ideia xumean geratzen dena, bestelako nazio historikoen gainetik jarriz (Kataluniaren gainean kasu, zeina nazio modura ez duten onartu nahi).
Karlismoaren lelo historikoaren defentsa egiten dute, Jainkoa, Aberria, Foruak eta Erregea, baina muturreko eskuinera guztiz zuzenduak, eta denaren gainetik Jainkoa dagoela diote, euren modura egindako Jaun Goikoa, kristautasunarekin zer ikusirik ez duena eta miserikordiarik ez duena; are gutxiago da on eta perfektua, muturreko eskuindar horiek katoliko ez direla uste dutenen kontra gatazkara eta odol isurketara bultzatzen baitu. Izan ere, eurentzat, edozeren gainetik katoliko behar da izan. Baina ez dira Francisco I. Aita Santuak dioen moduko katolikoak, ez. Katoliko sutsuak dira, integristak, talibanak.
XX. mendeko 60 eta 70. hamarkadetan, Frantziako maiatzaren 68ak eztanda egin zuenean, karlismoaren sektore inportante batek, Borboi eta Parmako On Karlos Hugo I Espainietako Printzipe-Errege Legezkoaren pean zegoena, eta Erregeran arrebek (zeintzuen artean Borboi eta Parmako Maria Teresa nabarmendu behar dugun), gizarte anitz eta bidezko baten proposamena ekarri zioten karlismoari, sozialismo autogestionario eta federalistaren dotrina politiko, ekonomiko eta lurralde-antolakuntzazkoaren pean. Alderdi Karlista, Espainiako alderdirik zaharrena izan zena, aldaketa demokratikoa zuzentzeko gura zuen monarkia autogestionario eta federalistarekin. Karlista aurrerakoiek hainbat esfortzu egin zituzten ideologia karlista argitzearren, jendeari azalduz, karlismoaren programa politikoaren hiritar orori gerturatuz, Espainietako Herrien Tradizio Komunitarioak defendatuz, Udalerrien Komunalak defendatuz, eta bereziki Nazio Historiko Espainiarren Foru eta tokiko Konstituzio Historikoak zainduz: Gaztela, Katalunia, Leon...
Karlismoaren muturreko eskuinak, ordea, Karlismo aurrerakoiaren eboluzioa oztopatzen saiatu zen, sozialista, demokratikoa, federalista eta autogestionarioa zena, eta 1976ko Jurramendin atentaturik okerrena gauzatu zuen, Aniano Jiménez Santos eta Ricardo García Pellejero akatuz, garaian Legezko Errege zen Borboiko On Karlos Hugo I.aren segizioa laguntzen zuten bi karlista sozialista. Muturreko eskuinak Estatuko Gobernuaren aparatuekin jokatu zuen, 1976an Carlos Arias Navarro Gobernuko lehendakari zela, eta Fraga Iribarne Barne Ministro, zeintzuk Karlos Hugo I.aren anaia zen Borboiko Sixto Enriquerekin aurkeztu ziren eskuindar karlistekin egin zuten lan. Muturreko eskuindar hauen segizioa GAL komandoen parte izango ziren gaiztaginengatik zegoen osatua, garai horietan Batallón Vasco Español sortzen zutena, bai eta Guerrilleros de Cristo Rey ere. Jean Pierre Cherid edo Argentina zein Italiako eskuinaren barneko gaiztaginek eman zioten izena operazioari: “Jurramendi Berreskuratzeko Operazioa”, gorrien, marxisten, ateoen eta jende honi bururatzen zaien bestelako erokerien kontra mendia salbatzeko.
Behin bi karlismoak zatituta, muturreko eskuinekoa eta ezkertiarra, gogoeta egin daiteke karlismoaren batasuna berreraikitzearen inguruan. Eta logikoki, jende honen guztiaren helburuak jakinda, bai eta zer nahi duen euren buruak “legezko monarkikotzat” jota Borboiko On Karlos Jabier onartzen ez dutenean, BATASUN POSIBILITATERIK EZ DAGOELA esan daiteke

Borboiko Karlos Jabier I. Erregea da Borboiko On Karlos Hugoren I.aren heredero legezkoa, gure Errege eta Subirano Leial izandakoa 2010ean zendu zen arte. Espainietako Monarkia Katolikoaren kausaren defendatzaileok bere semearen alde jarri ginen, Asturiasko legezko printze zena, eta Espainietako Errege izendatu genuen. Borboiko On Karlos Jabier I.ak bere aita Erregearen memoria du gordetzen, goian duguna, eta arrazoi horrengatik bere esku dauka agindua, bere Aitaren eta izeben (euren artean Borboi eta Parmako Maria Teresa Infanta) memoria traizionatuko ez duena.
Hala bada, blog hau karlismoaren batura bat proposatzen duen edozein ideiaz at kokatzen da, eta bakarrik KARLISTA ALDERDIAren karlismoa ulertzen du, euren burua “Tradizionaltzat” duten beste indar beligerante, atzerakoi, mugiezin eta sektarioen aurrean. Aldi berean, proiektu SOZIALISTA, AUTOGESTIONARIO ETA FEDERALISTArengatik lan egiten du, NAZIO IBERIKOEN instituzio KONFEDERATZAT MONARKIA KARLISTAren gainegitura defendatuz.

miércoles, 25 de septiembre de 2013

EXTREMA DERECHA DEL CARLISMO E IZQUIERDA DEL CARLISMO

Ante las recientes palabras del militar Miguel Ayuso, juez militar que administra justicia en nombre del actual jefe del Estado Español al que critica, y bajo la actual Constitución de 1978. Debemos afirmar que el Carlismo español hoy en día sigue dividido entre la extrema derecha carlista, caracterizada por su ultramontanismo integrista católico, más propio del Partido Integrista Católico escindido en el siglo XIX, que realmente de carlismo.

La extrema derecha carlista se caracteriza por la defensa de unos planteamientos religiosos católicos que nos recuerdan al catolicismo intransigente de la Dictadura Franquista. No es un catolicismo respetuoso con la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento y la libertad de culto en definitiva, más bien al contrario, pretende aniquilar todas esas libertades, para someterlas a la Doctrina Católica, para ellos la única verdadera. Estos planteamientos ultramontanos no han ayudado, ni ayudarán jamás a un verdadero entendimiento democrático entre carlistas, porque los carlistas de extrema derecha NO creen en la democracia, o un sistema que al menos respete las diferentes formas de pensamiento, y respete las formas diversas de religiosidad o no, del pueblo español.

Junto a ese integrismo católico militante tan anquilosado en el pasado reaccionario del catolicismo, que nos recuerda mas bien a las Cruzadas y a la Inquisición, la extrema derecha carlista manifiesta una interpretación práctica de la defensa de la Hispanidad, que se queda en el mero concepto de "Nación Española", la cual reconoce por encima de otras Naciones históricas como la Catalana, a la que en muchas veces se niegan a reconocer.
Hacen una defensa del lema histórico del carlismo, Dios, Patria, Fueros y Rey completamente sesgada hacia la extrema derecha, y afirman que ante todo está Dios, un Dios a la medida de la extrema derecha carlista, que nada tiene de cristiano, y nada de misericorde, y menos aún de bondadoso y de perfecto, porque es un Dios que se esgrime para la guerra y el derramamiento de sangre que se vierte contra todos aquellos que los miembros de la extrema derecha carlista, consideran, que NO son Católicos, porque para ellos ante todo hay que ser Católico. Pero no católico como afirma Su Santidad Francisco I, no, no. Católicos intransigentes, integristas, fundamentalistas cual talibanes del catolicismo.

En los años 60 y 70 del siglo XX, junto con la explosión del mayo del 68 francés un sector importante del carlismo, que estaba dirigido por el Príncipe-Rey Legítimo de las Españas, Don Carlos Hugo I de Borbón Parma, junto con sus hermanas, la cual destaca Doña María Teresa de Borbón Parma, llevó al carlismo a la defensa de una sociedad plural, justa, bajo la doctrina política, económica y territorial del socialismo autogestionario y federalista. El Partido Carlista, que había sido el partido histórico más antiguo de España, se proponía liderar la ruptura y el cambio democrático, bajo una monarquía socialista autogestionaria y federalista. Los carlistas progresistas hicieron innumerables esfuerzos por clarificar la ideología carlista, por explicar a la gente, a todos los ciudadanos el programa político del carlismo, basado en la defensa de las Tradiciones Comunitarias de los pueblos de las Españas, con la defensa histórica del Comunal de los Municipios, y la particular defensa de los Fueros y Constituciones históricas locales de las distintas Naciones Españolas: Castellana, Catalana, Leonesa,...). 

El sector de la extrema derecha del carlismo trató de impedir la evolución del Carlismo progresista, socialista, democrático, federalista y autogestionario, y llevó a cabo en Montejurra de 1976 el peor de los atentados cometidos, asesinando a Aniano Jimenez Santos, y a Ricardo García Pellejero, dos carlistas socialistas, que subían apoyando la comitiva del Rey Legítimo en aquel momento Don Carlos Hugo I de Borbón. La extrema derecha del carlismo contó con el aparato Gubernamental del Estado, cuando en 1976 era presidente del gobierno español Carlos Arias Navarro, y Ministro del Interior, Manuel Fraga Iribarne, quienes trabajaron codo con codo con los carlistas de extrema derecha que se presentaron junto al hermano del Rey Don Carlos Hugo I, llamado Sixto Enrique de Borbón. La comitiva de este grupo de ultraderechistas estaba formada por pistoleros que luego formarían los comandos de los GAL, y que por aquellos días formaban Batallón Vasco Español, y los Guerrilleros de Cristo Rey. Pistoleros como Jean Pierre Cherid, y otros de la extrema derecha argentina o italiana dieron soporte a la llamada por el gobierno, como "Operación Reconquista de Montejurra", para rescatarla de manos de los rojos, los marxistas, los ateos, y toda la sarta de sandeces que se le ocurre a esta gente de la extrema derecha cuando no estas con ellos.

Una vez delimitados los dos carlismos, el de la extrema derecha y el de izquierdas, cabe reflexionar si realmente puede existir la hipotética posibilidad de unión del carlismo. Y obviamente, después de haber podido comprobar personalmente como respira toda esta gente, y lo que pretende, cuando se dicen monárquicos legitimistas pero no acatan al legitimo Rey don Carlos Javier I de Borbón, es que NO EXISTE POSIBILIDAD REAL DE UNIFICACIÓN con todas estas personas.

SMC don Carlos Javier I de Borbón es el legítimo descendiente, sucesor y heredero de SMC don Carlos Hugo I de Borbón, quien fuera nuestro Rey y muy Noble Soberano hasta la fecha de su fallecimiento en 2010. Los leales partidarios monárquicos a la defensa de la Causa de la Monarquía Cristiana de las Españas nos pusimos inmediatamente al lado de su hijo que era el legítimo Príncipe de Asturias, y lo reconocimos como Rey de las Españas.
SMC don Carlos Javier I de Borbón, guarda memoria al nombre de su difunto padre el Rey, que en paz descanse, y por esa razón, guarda en su mano una batuta prudente, que NO traicionará la memoria y la lucha de su Padre el Rey Don Carlos Hugo I y de sus Tías, entre la que destaca la Infanta Doña María Teresa de Borbón Parma.

Así pues el presente blog se desmarca de cualquier acción que conlleve a tener y poner en práctica un intento de unión del carlismo, y sólo reconoce el carlismo del PARTIDO CARLISTA, en vista a las actitudes beligerantes, retrógradas, inamovibles, y sectarias de las otras fuerzas políticas autotituladas como "Tradicionalistas". Y al mismo tiempo trabaja por un proyecto SOCIALISTA AUTOGESTIONARIO Y CONFEDERALISTA defendiendo como superestructura la MONARQUÍA CARLISTA, como institución CONFEDERAL de las NACIONES IBÉRICAS.