lunes, 17 de marzo de 2008

NOU D´OCTUBRE: EL DIA DEL NOSTRE REGNE DE VALÈNCIA

Jaume I el Conqueridor
Celebrem amb alegria la commemoració de la reconquesta del Regne de València per part de Jaume I el Conqueridor, un rei que va nàixer a Montpellier i que parlava Català i que va portar població aragonesa i catalana per repoblar lo Regne de València, otorgant-li FURS i CORTS pròpies per el territori que avui coneixem per la falsa denominació de Comunitat Valenciana. L´existència (la configuració) de lo Regne de València es va deure a la confirmació de l´existència de Furs i Corts pròpies, sense la seua existència (promulgació) lo Regne es veuria reduït a una simple provincia castellana com va ocòrrer des de l´any 1707, per la pérdua dels Furs i Corts pròpies.
Molts dels valencias creuen falsament que la llengua valenciana és una llengua completament diferenciada del Català, es neguen a reconèixer que el Català va ésser la llengua mare del Valencià. Neguen el treball dels filòlegs i dels erudits versats en la qüestió. Afirmen que la llengua valenciana existia molt abans de l´arribada dels repobladors aragonesos y catalans, fet que no és cert, perquè la minoria mozàrab habia assimilat els dialectes àrabs, dialectes que no tenen res a veure amb el valencià.

La llengua que portava Jaume I el Conqueridor era la llengua catalana. Els repobladors que portava amb ell eren Catalans i Aragonesos ,sent la majoritaria idiomatica presencial la del català. En el moment d´atorgar FURS i CORTS pròpies, va dotar al Regne de València amb una personalitat política pròpia i diferent de la resta dels territoris que formaven part de la Corona d´Aragó : es a dir, que lo Regne de València es va convertir en un territori amb personalitat política própia, diferent del Principat de Catalunya que tenia altres FURS i CORTS diferents, de la mateixa manera que el Regne d´Aragó tenia les seues pròpies CORTS i els seus FURS o el Regne de Mallorca tenia les seues pròpies CORTS i els seus FURS . Aixó significa que l´unitat de la Corona d´Aragó estava fonamentada (tenia els seus fonaments) en una Confederació basada en l´unitat personal monarquica, puix el Príncep de Catalunya era al mateix temps Rei de València, Rei d´Aragó i de Mallorca.Un monarca cristià i catòlic, influenciat pel procés de reconquesta.La llengua que els repobladors cristians parlaven era Català i algunes zones Castellà per la repoblació aragonesa. La llengua per els repobladors aragonesos va ser el castellà, de la mateixa manera que la llengua dels repobladors catalans va ser el Català.La llengua dels repobladors catalans assentats ja en territori i delimitació del Regne de València era i és la llengua catalana que va evolucionar d´una manera particular en el Regne de València, però aixó no significa que es tracte d´una llengua diferent del Català, tot al contrari, el fet que existisca una imposició política de dretes que adverteix que son diferents per (amb l´objectiu de) lluitar políticament contra Esquerra Republicana de Catalunya i Carod Rovira.Aquest partit polític té la raó al afirmar que la llengua parlada al territori valencià i al territori català i mallorquí és la mateixa llengua , es tracta de la mateixa llengua repetisc, però no es tracta de la mateixa entitat política que ells tracten d´inventar , impossant la capitalitat a Barcelona.

He de recordar-los als maulets que cadascun dels territoris histórics que van formar la Corona d´Aragó tenien la seua pròpia capital i que lo Regne de València encara que la llengua i l´idioma que es parla és Català, té la seua pròpia capital que és València i la seua pròpia història comarcal , no provincial, que es tracta d´una entitat territorial i política pròpia perquè els seus habitants tenen el dret legítim de reclamar FURS i CORTS pròpies, els quals són dos pilars fonamentals per a la consecució , constitució i construcció del Regne de València.

Hi ha una cançó política reivindicativa que canten els maulets:

No volem ser una regió d´Espanya
No volem ser un país ocupat.
Volem volem volem
volem l´independència
Volem volem volem Païssos Catalans.

Es tracta d´una cançó que les joventuts independentistes i nacionalistes canten d´una manera erronia, puix l´implicació de Païssos Catalans és abolir l´entitat política i territorial pròpia del Regne de València, perquè es preten des d´aquesta entitat imposar la capitalitat centralista a Barcelona.

Des del Carlisme reescribirem la cançó , mantenint la seua melodia d´aquesta manera:


No volem ser provincia castellana
No volem ser un país ocupat.
Volem, volem, volem lo Regne de València.
Volem, volem, volem
Volem la llibertat. O Els Furs Valencians


Des del Carlisme volem afirmar que el territori històric no és una regió espanyola més i encara menys una provincia castellana com ho va ser per l´imposició dels Decrets de Nova Planta des de l´any 1707 per part del primer Borbó , que va deixar sense Furs y sense Corts al territori valencià, i va pasar d´esser un Regne a una regió i provincia castellana, depenent de l´administració central , destruint el nostre autogovern, la nostra hisenda, les nostres institucions com la Generalitat i el nostre dret a Quota, fonamentat en el dret històric Foral. Des del Carlisme pretenem reivindicar la personalitat històrica del nostre regne, la nostra entitat política i les nostres institucions històriques, sense renegar que el Valencià i el Català són la mateixa llengua i que tenim el deure de defendre també aquest patrimoni històric i cultural.


No hay comentarios: